Boeken
Kies uw verblijfsperiode
Voer het aantal personen
Zoek naar beschikbaarheid
Vind de beste oplossing
Beste prijs garantie
Geen tussenpersoon
Bevordering - info en details
{{ ::book.formatResourceAvailability(solutionResource) }}
Promo
Aanbieding
{{ ::solutionResource.ResourceDetail.DescriptionTranslation }}
Van
{{ ::book.pageParams.UserCurrencyInformation.Symbol }} {{ ::book.formatNumber(solutionResource.Resource.LowestFullTotalUserCurrency, book.pageParams.UserCurrencyInformation.DecimalPrecision, 1) }} {{ ::(book.pageParams.SeparateDecimalsWithDot ? '.' : ',') + book.formatNumber(solutionResource.Resource.LowestFullTotalUserCurrency, book.pageParams.UserCurrencyInformation.DecimalPrecision, 2) }}
{{ ::book.pageParams.UserCurrencyInformation.Symbol }} {{ ::book.formatNumber(solutionResource.Resource.LowestTotalUserCurrency, book.pageParams.UserCurrencyInformation.DecimalPrecision, 1) }} {{ ::(book.pageParams.SeparateDecimalsWithDot ? '.' : ',') + book.formatNumber(solutionResource.Resource.LowestTotalUserCurrency, book.pageParams.UserCurrencyInformation.DecimalPrecision, 2) }}
{{ ::book.formatNightsString(book.reservationCart.Detail.Nights) }}
Secret aanbiedingen
Niet beschikbaar
{{ :: solutionRate.ImportantLabelDescription }}
{{ :: solutionRate.ImportantLabelDescription }}
{{ ::solutionRate.RateDetail.DescriptionTranslation }}
{{ ::book.pageParams.UserCurrencyInformation.Symbol }} {{ ::book.formatNumber(solutionRate.Rate.FullTotalUserCurrency, book.pageParams.UserCurrencyInformation.DecimalPrecision, 1) }} {{ ::(book.pageParams.SeparateDecimalsWithDot ? '.' : ',') + book.formatNumber(solutionRate.Rate.FullTotalUserCurrency, book.pageParams.UserCurrencyInformation.DecimalPrecision, 2) }}
{{ ::book.pageParams.UserCurrencyInformation.Symbol }} {{ ::book.formatNumber(solutionRate.Rate.TotalUserCurrency, book.pageParams.UserCurrencyInformation.DecimalPrecision, 1) }} {{ ::(book.pageParams.SeparateDecimalsWithDot ? '.' : ',') + book.formatNumber(solutionRate.Rate.TotalUserCurrency, book.pageParams.UserCurrencyInformation.DecimalPrecision, 2) }}
???
GRATIS annuleren
Geen vooruitbetaling nodig
{{ ::book.formatTreatmentType(solutionRate.Rate.TreatmentType) }}
Meer informatie
Aanbieding:
Promotie:
{{ ::solutionRate.ConventionDetail.TitleTranslation }} -
Het tarief is inclusief:
  • {{ ::rateComponent.DescriptionTranslation }}
Annuleringsvoorwaarden:
{{ ::cancellation.DescriptionTranslation }}
Bevestiging storting:
{{ ::solutionRate.Rate.DepositType.DescriptionTranslation }}
Prijsinformatie:
Uit {{ ::book.formatDateToString(priceGroup.StartDate, 'dddd DD MMMM') }} Op {{ ::book.formatDateToString(priceGroup.EndDate, 'dddd DD MMMM') }} {{ ::book.formatDateToString(priceGroup.StartDate, 'dddd DD MMMM') }}
{{ ::book.formatSolutionRatePriceString(solutionRate, $index) }}
{{ ::book.formatPriceString(priceGroup.ResearchTotalUserCurrency, true, true) }}
{{ ::book.formatSolutionRateComponentPriceString(solutionRate, $parent.$parent.$index, $parent.$index) }}
{{ ::book.formatPriceString(rateComponent.TotalUserCurrency, true, true) }}
{{ ::solutionRateAccessory.AccessoryDetail.DescriptionTranslation }}
Meer informatie
Van
{{ ::book.pageParams.UserCurrencyInformation.Symbol }} {{ ::book.formatNumber(solutionRateAccessory.Accessory.LowestPriceUserCurrency, book.pageParams.UserCurrencyInformation.DecimalPrecision, 1) }} {{ ::((book.pageParams.SeparateDecimalsWithDot ? '.' : ',') + book.formatNumber(solutionRateAccessory.Accessory.LowestPriceUserCurrency, book.pageParams.UserCurrencyInformation.DecimalPrecision, 2)) }}
Gratis
{{ ::book.formatAccessoryTypeString(solutionRateAccessory) }}
{{ solutionRateAccessory.Quantity }}
Invoegen contactpersoon
Naam: *
Familienaam: *
Email: *
Telefoon: *
Adres: *
Stad: *
Stad: * {{::item.Label}} Geen resultaten gevonden. Klik hier om de gegevens handmatig in te voeren
Postcode: *
Land van verblijf: *
Boekingsinformatie
Extra verzoek:
Persoonlijke gegevens
Boek met beveiliging door het beschermen van gegevens Digicert aan 2048 bits. Het SSL-certificaat beschermt gegevens in doorvoer tussen de gebruiker en de website waarop deze is aangesloten.
Naam: *
Familienaam: *
Email: *
Telefoon: *
Adres: *
Stad: *
Stad: * {{::item.Label}} Geen resultaten gevonden. Klik hier om de gegevens handmatig in te voeren
Postcode: *
Land van verblijf: *
Boekingsinformatie
Extra verzoek:
Betaalwijze
De betaling omvat eventuele bevestigende stortingen en wordt rechtstreeks op de website van het betaalcircuit geplaatst.
U zult geen kosten niet oplopen op uw credit card. De kaart dient slechts om de reservering te garanderen en de betaling zal direct bij onze opslagplaats worden gemaakt. In sommige gevallen, voor aankomst, leggen wij uw credit card pre-autorisatie. De gegevens van uw creditcard wordt gebruikt volgens de regels van de bevestiging storting en/of annulering van de reservering.
Aantal: *
Naam van de houder: *
Maand:
Jaar:
CVV: *
Voortzetting van de boeking we akkoord met de regels van de bevestiging storting en/of annulering
Kamer {{ ::($index + 1) }}
Annuleringsvoorwaarden:
Bevestiging storting:
Geen oplossing gevonden
Tot onze spijt hebben wij voor de door u gevraagde periode geen kamers beschikbaar.
Voor de gekozen periode werd niet gevonden beschikbaarheid, de promotie code is geldig in andere periodes.
Voor de gekozen periode de promo-code niet kunnen gebruiken.
Tijdens het zoeken hebben de volgende aanvragen geen beschikbaarheid gevonden:
Kamer {{ ::($index + 1) + ': ' }} {{ ::book.formatGuestString(book.searchParams.Resources[$parent.$index]) }}
Beschikbaarheid kalender
Klik op de kalender om de data van uw verblijf te veranderen
Beschikbaar
Niet beschikbaar
Verkrijgbaar met beperkingen*
* Beperkingen kunnen een minimum of maximum aantal voor de nachten verblijf of een vroege boeking periode betrekken
Contact opnemen met de structuur
Aankomstdatum: {{ book.formatDateToString(book.searchParams.StartDate, 'dddd, DD MMMM YYYY') }}
Vertrekdatum: {{ book.formatDateToString(book.searchParams.EndDate, 'dddd, DD MMMM YYYY') }}
Nachten: {{ book.searchParams.Nights + ' - ' }} Gasten: {{ book.searchParams.TotalGuestsCount + ' - ' }} Kamers: {{ book.searchParams.ResourcesInCart }}
Naam: *
Familienaam: *
Email: *
Telefoon: *
Adres: *
Stad: *
Stad: * {{::item.Label}} Geen resultaten gevonden. Klik hier om de gegevens handmatig in te voeren
Postcode: *
Land van verblijf: *
Boekingsinformatie
Extra verzoek:
Privacybeleid
1. De ingevoerde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor reserveringen bij Coccodrillo di Valle Andrea e C. sas.

2. De ingevoerde gegevens worden in een elektronische database opgeslagen.

3. Het invoeren van de gegevens is verplicht, indien er gegevens worden weggelaten kan de reservering niet plaatsvinden. Bij ontbreken van deze informatie kan de overeenkomst niet worden uitgevoerd.

4. De gegevens worden uitsluitend verzonden naar de nodige instellingen voor het uitvoeren van de reserveringsovereenkomst. De gegevens worden niet naar externe instellingen gezonden.

5. U kunt op elk gewenst moment een beroep doen op uw rechten genoemd in artikel 7 van D.lgs. [wetgevingsbesluit] nr. 196, dat wij voor het gemak hieronder vermelden:

D.lgs. [wetgevingsbesluit] nr.196/2003
Artikel 7 - “Recht op toegang tot persoonsgegevens en andere rechten.

1. De betrokkene heeft het recht bevestiging te krijgen omtrent het al dan niet bestaan van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, ook indien deze nog niet geregistreerd zijn, en in begrijpelijke vorm mededeling daarover te ontvangen.

2. De betrokkene heeft het recht informatie te krijgen over:
a) de herkomst van de persoonsgegevens;
b) de doeleinden en de methoden van de gegevensverwerking;
c) de toegepaste procedures in geval van verwerking met behulp van elektronische systemen;
d) de identificatiegegevens van de houder, de verantwoordelijken en de krachtens artikel 5, lid 2 aangewezen vertegenwoordiger;
e) de personen of categorieën van personen aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen nemen in de hoedanigheid van aangewezen vertegenwoordiger binnen het Staatsgebied, verantwoordelijken of verwerkers.

3. De betrokkene heeft recht op:
a) actualisering, rectificatie of, indien hij daar belang in stelt, aanvulling van de gegevens;
b) het wissen, het in anonieme vorm omzetten of het afschermen van gegevens die in tegenstrijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens waarvan bewaring niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld of vervolgens verwerkt zijn;
c) de verklaring dat de onder punt a) en b) beschreven bewerkingen bekend gemaakt zijn, ook inhoudelijk, aan degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, tenzij zulks onmogelijk blijkt of een gebruik van middelen vereist dat duidelijk niet in verhouding staat tot het beschermde recht.

4. De betrokkene heeft het recht zich geheel of gedeeltelijk te verzetten:
a) om geldige redenen tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, ook al zijn deze relevant voor het doel van de gegevensverzameling;
b) tegen verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben met het doel reclamemateriaal of materiaal voor rechtstreekse verkoop te verzenden of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie.